Pedagogische begeleiding

Op deze website van de pedagogische begeleiding van het katholiek onderwijs kan u in de rubriek "Pedagogische begeleiding" meer informatie vinden over onze werking.

Onze website is in eerste instantie bedoeld voor pedagogisch begeleiders maar ook voor scholen, directeurs, leraren en geïnteresseerden. Je vindt meer informatie over onze werking in het kwaliteitshandboek.

  • 09 juli 2015

    Save the date! Op woensdag 21 oktober organiseert de overheid een studiedag rond CLIL (Content and Language Integrated Learning). De pedagogische begeleidingsdiensten worden betrokken bij de voorbereiding van dit evenement, dat plaats zal hebben te Gent, met een aanbod voor zowel beginnende scholen als voor scholen die al ervaring hebben met CLIL.

Pagina's

In dialoog

Jongste editie:
januari 2018

Leeftocht

Jongste editie:
februari 2018