Pedagogische begeleiding

Op deze website van de pedagogische begeleiding van het katholiek onderwijs kan u in de rubriek "Pedagogische begeleiding" meer informatie vinden over onze werking.

Onze website is in eerste instantie bedoeld voor pedagogisch begeleiders maar ook voor scholen, directeurs, leraren en geïnteresseerden. Je vindt meer informatie over onze werking in het kwaliteitshandboek.

  • 09 juli 2015

    De paralleltoetsen die het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (KU Leuven) aanbiedt,  worden sinds maart 2015 aangeboden via het platform

Pagina's

In dialoog

Jongste editie:
januari 2018

Leeftocht

Jongste editie:
februari 2018