Pedagogische begeleiding

Op deze website van de pedagogische begeleiding van het katholiek onderwijs kan u in de rubriek "Pedagogische begeleiding" meer informatie vinden over onze werking.

Onze website is in eerste instantie bedoeld voor pedagogisch begeleiders maar ook voor scholen, directeurs, leraren en geïnteresseerden. Je vindt meer informatie over onze werking in het kwaliteitshandboek.

  • 09 juli 2015

    De maandelijkse onkostennota’s worden elektronisch doorgestuurd en ter ondertekening voorgelegd aan de leidinggevende van je geleding. We vragen de onkostennota’s telkens tegen de 15de van de maand volgend op de maand waarvoor de onkostennota is opgemaakt, in te  dienen.

Pagina's

In dialoog

Jongste editie:
januari 2018

Leeftocht

Jongste editie:
februari 2018