Visie

We willen een kwaliteitsvolle en beleidskrachtige pedagogische begeleidingsdienst voor het katholiek onderwijs zijn. Dit willen we doen door:

 • een eigen missie/ visie te formuleren en aansluitend strategische doelen te bepalen. Daarbij laten we ons leiden door:
  • het levensbeschouwelijk fundament
  • de maatschappelijke verwachtingen
  • de inbreng van begeleidingsteams
  • onderwijskundige evoluties en bevindingen van onderzoek
 • onze doelen op een coherente wijze uit te voeren in een integraal beleid (“doen wat je zegt en zeggen wat je doet”).
 • de kwaliteit van onze diensten en producten (externe werking) en onze processen (interne werking) op een systematische wijze te bewaken. We doen dit procesmatig, permanent lerend met het oog op een dynamische kwaliteitsontwikkeling. Kwaliteitsontwikkeling zien we als proces op weg naar een kwaliteitscultuur. Daartoe hanteren we o.a.
  • de kwaliteitscirkel (PDCA)
  • de IMWR-waarden: de (bege)leiding creëert dynamiek in de organisatie door mensen te inspireren, motiveren, waarderen en samen te reflecteren tijdens het proces.
 • in dialoog te treden met alle participanten (medewerkers, klanten, opdrachtgevers, koepel …).
 • een dienst te zijn die zichzelf in conditie probeert te houden door inspirerend leiderschap, resultaatgerichtheid, samenwerking, en ook door te bouwen op vertrouwen, continu te verbeteren en te vernieuwen.

Daarom spreken we van ‘kwaliteitsontwikkeling’ i.p.v. ‘kwaliteitszorg’ waarbij kwaliteitszorg (het beheersmatige) betrekking heeft op de procedures en producten. Kwaliteitsontwikkeling zien we als proces op weg naar een kwaliteitscultuur.