Werkingsprincipes

De pedagogische begeleiding hanteert onderstaande principes

  • emancipatorisch werken waarbij de eigenheid van elke instelling centraal staat. De begeleiding respecteert de autonomie en stimuleert de verantwoordelijkheidszin van elke instelling. De instelling wordt in staat geacht haar verantwoordelijkheid op te nemen, een eigen dynamiek te ontwikkelen en een eigen beleid te voeren. De pedagogische begeleiding erkent en bevestigt de eigenheid waarbinnen de instellingen het christelijk opvoedingsconcept concretiseren.
  • procesmatig en ontwikkelingsgericht werken, hierbij stelt de pedagogische begeleiding zich ondersteunend, dienstverlenend en luisterend op.
  • werken volgens het principe van de subsidiariteit. Dit betekent dat de beslissing genomen wordt op het meest geschikte niveau, namelijk daar waar ze het meest effectief en efficiënt is.
  • een participatief beleid voeren waarbij alle leden van de pedagogische begeleidingsdienst en de instellingen actief betrokken zijn.
  • vraaggestuurd werken waarbij de begeleiding wordt gestuurd door de vraag van de instellingen. Complementair aan de vraaggestuurde begeleiding verzorgt de pedagogische begeleiding een verzekerd aanbod.